UWAGA!!!
Niniejszym pragniemy poinformować, że składanie zamówień w niniejszym serwisie zostaje wyłączone.
Jednocześnie zapraszamy na naszego nowego sklepu KLIKNIJ

Państwa dane adresowe zostały przeniesione, a jedyną operacją jaką należy wykonać to ustawienie nowego hasła.
Instrukcja jak to zrobić znajduje się pod adresem KLIKNIJ

dziękujemy serdecznie i zapraszamy
ZESPÓŁ RUM-LUX
 

Załącznik A do regulaminów (po 25-12-2014)

Załącznik nr A

 

- WZÓR -

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Nr zamówienia internetowego/nr faktury: …………………………………………………

Imię i Nazwisko konsumenta ……………………………………………………………

Ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………………………………………

Kod pocztowy, miasto: ……………………………………………………………

Data zawarcia umowy1/ odbioru2 ……………………………………………………………

 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem

rachunku bankowego numer3:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych

Produktów w Sklepie Internetowym RUM-LUX

L.p.

Nazwa Towaru

Symbol

Ilość sztuk

 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwracany Towar należy wysyłać na poniższy

adres:

 

FPH. RUM-LUX Wojciech Rumocki

92-770 Łódź, ul Byszewska 20a

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu Towaru RUM-LUX

wystawi Konsumentowi fakturę korygującą i odeśle ją na adres Konsumenta. Po otrzymaniu faktury

korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Usługodawcy na powyższy adres.

 

 

………………………………

Data i podpis Konsumenta

 

1 podać, jeżeli umowa sprzedaży dotyczyła Usług Dodatkowych

2 podać, jeżeli Umowa sprzedaży dotyczyła Towaru

3 numer rachunku Konsumenta dla zwrotów ceny i kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży; nie dotyczy Zamówień opłaconych przez płatności

elektroniczne oraz raty; Nie wypełniać w przypadku niewyrażania zgody;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1)      Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2)      Terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym Umów o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia ich zawarcia.

3)      Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: F.P.H. RUM-LUX Wojciech Rumocki 92-770, Łódź, ul Byszewska 20a lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4)      W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5)      Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6)      Towar należy odesłać lub przekazać na adres: : F.P.H. RUM-LUX Wojciech Rumocki 92-770, Łódź, ul Byszewska 20a, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

7)      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: dla Towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł.

8)      Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9)      Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług Dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

10)   W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej

RUM-LUX info

ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ MAILINGOWĄ

Podaj nam swój adres e-mail abyśmy mogli poinformować Cię o zmianach, nowościach i ważnych wydarzeniach.